Bayer er eit månekrater eller ringfjell som ligg i den sørvestlege delen av månen, aust for Schiller-krateret. Randen av Bayer er noko erodert, men er framleis godt definert. Det finst ein indre terrasse, men ytterveggen er rørt av nedslag i nærleiken. Botnen av Bayer er relativt flat og manglar ein topp i midten. Det finst eit lite, men kjenneleg krater på botnen nær vestveggen. Krateret har eit brotet i nordranden.

Bayer

Bilete frå Lunar Orbiter 4
Koordinatar51°36′S 35°0′WKoordinatar: 51°36′S 35°0′W
Diameter47 km
Djupne2.0 km
EponymJohann Bayer

Det er kalla opp etter den tyske astronomen Johannes Bayer.

Satellittkrater Endra

Desse er identifisert på månekart med ein bokstav på sidan av kratermidpunktet som er nærast Bayer.

Bayer Breiddegrad Lengdegrad Diameter
A 51.3° S 30.3° W 18 km
B 48.8° S 28.2° W 18 km
C 49.7° S 31.2° W 22 km
D 47.9° S 29.8° W 20 km
E 51.7° S 32.3° W 29 km
F 53.0° S 31.6° W 20 km
G 51.7° S 35.3° W 7 km
H 53.5° S 32.5° W 27 km
J 52.5° S 33.6° W 18 km
K 50.2° S 34.0° W 16 km
L 47.5° S 33.6° W 14 km
M 50.6° S 31.0° W 10 km
N 48.3° S 29.2° W 9 km
P 51.6° S 29.5° W 4 km
R 52.5° S 35.5° W 9 km
S 52.3° S 36.4° W 13 km
T 49.2° S 30.1° W 8 km
U 48.4° S 31.3° W 10 km
V 47.5° S 31.6° W 9 km
W 48.0° S 33.5° W 9 km
X 53.4° S 33.6° W 8 km
Y 49.2° S 35.7° W 31 km
Z 49.0° S 33.4° W 7 km

Kjelder Endra