Utskriven leiande meinig

Utskriven leiande meinig forkorta ULM er den nest lågaste graden i Sjøforsvaret. Det er berre vernepliktige som har denne graden. Det er ein grad som vert gjeven til meinige som har vist seg særs dyktige over tid og/eller har ei ansvarsfull stilling. Dette gjev eit tillegg i løn på ca 14 kroner per dag, populært kalla colatillegg. Graden har ei stor raud krone som distingsjon. Vernepliktige misser denne graden ved dimmisjon frå fyrstegongstenesta. Den tilsvarande grada i Hæren og Luftforsvaret er korporal.

Grad under Militære gradar Grad over
Meinig i Hæren og Luftforsvaret UB-Korporal
Utskriven meinig Sjøforsvaret Kvartermeister-aspirant

Bakgrunnsstoff endre

Sjå òg endre