Belte, beltereim eller livreim er eit tilleggsplagg som sit rundt livet og blir brukt til å halda klede på plass, eller til å halda styr på reiskapar og liknande. Eit belte kan også bli bruka som pynt—som blikkfang eller for å framheve kroppen.

Belte.
Ein mann utkledd som sjørøvar bruker beltet som del av kostymet og til å ha våpen og hanskar i.

Eit belte blir ofte laga av lêr eller kunststoff og noko sjeldnare i mindre hardføre naturstoff. Dei kan bli stramma ved hjelp av ei spenne som blir festa i hòl laga med regelmessige intervall, eller trinnløs stramming.

Eit belte kan òg brukast til å halde våpen eller reiskapar på plass, eller å feste sikkerheittau i ved byggjearbeid eller fjellklatring.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre