Fjellklatring er ein aktivitet innan friluftsliv og ei spesifikk grein innan sporten klatring. Fjellklatring innber klatring i bratte, regulære fjell og bergveggar. Det ekskluderer slake fjell og andre klatreformer som buldring og isklatring i fossefall.

Fjellklatring blir også brukt av enkelte innan klatremiljøet som ei beskriving av ein del av aktiviteten tinderangling, der ein klatrer fleire fjell på same tur, over ein lengre periode.

Sjå også endre