Kunstfiber

(Omdirigert frå Kunststoff)

Kunstfiber er syntetiske tekstilfiber framstilte av olje eller cellulose. Fiber framstilt av mineral eller metall vert òg oftast klassifiserte som kunstfiber.

Mikroskopbilde av kunststoffet mikrofiber.
Stoff av aramidfiber.

Kunstfiber vert inndelte i fire hovudgrupper:

  • Regenererte fiber; naturleg forekommande polymer som vert oppløyste og sett saman til nye fiber utan at den kjemiske samansetningen vert endra. Hit høyrer t.d. viskose, modal, kupro og lyocell.
  • Derivatfiber framstilt av naturleg forekommande polymer som under framstillingsprosessen gjennomgår ein kjemisk reaksjon slik at den kjemiske samansetningen av polymera vert endra. Hit høyrer acetat og triacetat.
  • Syntetiske fiber framstilt av enkle kjemiske sambindingar som regerer med kvarandre og dannar lange trådforma makromolekyl. Hit høyrer t.d. polyamid, polyester og akryl.
  • Mineralfiber og metallfiber framstilt av uorganiske stoff, som ulike metall eller mineral. Hit høyrer t.d. steinull og glassfiber.

HistorikkEndra

De førsta tekstile kunstfibera fvart framstilte på 1800-talet.

Sjå ògEndra

KjelderEndra