Bettina

kvinnenamn

Bettina er opphavleg eit italiensk kjælenamn, anten ei kortfom for Elisabetta, som kjem frå eit hebraisk namn med tydinga 'Gud er fullkomen' eller for Benedetta, frå latinsk Benedictus, 'signa'.

Den tyske forfattaren Bettina von Arnim på eit tysk frimerke.

Bettina har norsk namnedag 8. mars. Betsy og Betty er nærskylde namn.

Bettina er utbreidd i Italia og Tyskland.

Det er 651 kvinner som heiter Bettina og 251 som heiter Betina i Noreg (2009).

Namneberarar

endre

Kjelder

endre