Benedikt

mannsnamn
(Omdirigert frå Benedictus)

Benedikt er eit mannsnamn avleidd frå det latinske Benedictus, 'signa'. Det er eit namn brukt av fleire helgenar og pavar, og kjend frå benediktinarmunkane. Benedikt er blitt utbreidd i den kristne verda i mange former, men den opphavlege forma er sjeldan i Noreg.

Heilage Benedikt av Nursia, grunnleggjar av benediktinarordenen.

I 2009 var det 22 norske menn som hadde Bendedikt som første førenamnet. Kortformene Bendik og Bent er langt meir utbreidde.

Pave Benedikt XV.

Variantar

endre

Namnet Benedikt er brukt i Tyskland, Tsjekkia og på Island. Bendik er ei norsk, Bengt ei svensk og Bent ei dansk form av namnet. Forma Benedek er brukt i Ungarn, Benedetto i Italia, Benoît i Frankrike og Benito i Spania. Ben er ei kortform.

Benedikte og Bente er avleidde kvinnenamn.

Namneberarar

endre

Kristne skikkelsar

endre
Pavar og motpavar Helgenar Saligkåra
  • Pave Benedikt XI
  • Benedikt d'Alignan
  • Benedikt de Castro
  • Benedikt Ricasoli av Coltiboni
  • Benedikt Crispus
  • Benedikt Josef Labre Mañoso González
  • Benedikt Menni
  • Benedikt de Ponte
  • Benedikt av Urbino
 
Den austerrikske komponisten Benedikt Randhartinger.

Andre

endre

Etternamn

endre

Annan bruk

endre

Kjelder

endre