Bindalseidet er ei bygd i Bindal kommune i Nordland, i folketal den nest største bygda i kommunen. Bygda ligg på austsida av ei halvøy i Bindalsfjorden. Bindalseidet skole og ein kolonialbutikk ligg i bygda. I 2012 hadde 730 menneske postadresse 7982 Bindalseidet.

Bindalseidet

Landbruk er viktigaste næring, med mjølkeproduksjon og kjøtavl.

Ei båtrute som trafikkerar Bindalsfjorden og Terråkfjorden mellom Harangen og Terråk, har anløp på Bindalseidet..

Kjelder

endre