Binomialkoeffisient

Binomialkoeffisient, eller binomialtalet, , syner kor mange ulike kombinasjonar k ein kan velja frå ei mengd av n ulike objekt, utan repetisjon, og uavhengig av rekkefylgja. Det kan visast at [1]

, for ,

der '!' står for fakultet. Ein kan formelt uttrykkja at ein ikkje kan velja eit negativt tal med element frå ei mengd med n element, og heller ikkje fleire enn n element, med uttrykket

for eller .

Referansar endre

  1. E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, 5. utg., John Wiley & Sons, 1983.

Sjå òg endre