Blekkhus er ein liten behaldar til å ha blekk i[1] som ein kan dyppa ein fjør- eller fyllepenn oppi. Behaldaren har lok, slik at innhaldet skal halda seg flytande lengst mogleg. Blekkhus kan vera forseggjorte krukker av glas eller keramikk. Ei blekkflaske med brei opning kan òg fungera som blekkhus.

Blekkhus med glaspennar

Tidlege blekkhus kunne vera av horn, og kunne stikkast ned i eigne hol i dei skrånande skriveborda som ofte blei nytta av skrivarar i mellomalderen. Sidan 1800-talet har dei fleste blekkhus blitt laga av glas med skrulok av metall eller plast.

Kjelder endre

  1. «bläckhorn - Uppslagsverk - NE.se». www.ne.se. Henta 12. mars 2020.  (krev innlogging)