Bravo-utblåsinga

Bravo-utblåsninga er ei nemning på ei ukontrollert utblåsing av olje frå eit borehol i Nordsjøen. Boreplatforma heitte Ekofisk 2/4 B, kalla Bravo-plattforma, og utblåsinga skjedde på Ekofiskfeltet.

Den 22. april 1977 skjedde den første ukontrollerte utblåsinga på norsk sokkel i Nordsjøen. Dei profesjonelle brønndreparane Red Adair og Boots Hansen vart leigde inn frå USA for å temja oljebrønnen, og arbeidet fekk mykje merksemd. Etter åtte dagar, den 30. april, klarde dei å få utblåsinga under kontroll.

BakgrunnsstoffEndra