Brokk

sjukdom i meltingsapparatet

Brokk er ein sjukdomstilstand der indre organ, særleg tarmar kjem ut av det vanlege leiet sitt, og trengjer ut ved lysken eller gjennom sprekker i bukveggen.

Sjå ògEndra