Brotsverk er eit straffbart lovbrot som juridisk sett er meir alvorleg enn misferd.

I norsk lovverk reknar ein handlingar omtalte i andre del av Straffeloven, og elles straffbare handlingar som kan føra til fengsel i over tre månader, hefte over seks månader eller frådømming av offentleg teneste som hovudstraff.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre