Brukarprogram er dataprogram som vert nytta direkte av ein brukar (til skilnad frå systemprogramvare), som til dømes ein teksthandsamar, eit rekneark, ein audioeditor, simuleringsprogram som Scilab og så vidare.

Sjå òg

endre