Programmeringsverktøy

Programmeringsverktøy er programvare som vert nytta av utviklarar for å utvikla programvare. Typiske døme er assemblarar, kompilatorar, linkarar, debuggarar og profileringsverktøy.

Sjå òg

endre