Programmeringsverktøy

Programmeringsverktøy er programvare som vert nytta for å utvikla programvare for datamaskinar. Typiske døme er assemblarar, kompilatorar, linkarar, debuggarar, profileringsverktøy og så vidare.

Sjå ògEndra