Systemprogramvare er programvare som er konstruert for å operera og kontrollera maskinvaren til ein datamaskin og å sørgja for applikasjonane til ein plattform.[1] Systemprogramvare består av operativsystem, drivarar, programlastarar, protokollstablar og andre underliggande modular som brukaren ikkje nyttar direkte.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. «What is software? - Definition from WhatIs.com». Searchsoa.techtarget.com. Henta 24. juni 2012.