Brunvarer

Brunvarer eller brunevarer er elektriske apparat som vert nytta i heimen. Det er litt ulike oppfattningar om kva for apparat skal reknast som brunvarer, men i gruppa reknar ein med audio- og videoutstyr som er til bruk i heimen. Ordet kjem truleg frå ei tid då slikt utstyr stort sett var brunt eller svart. Det omfattar ikkje småelektriske apparat, heller ikkje datautstyr og berbart utstyr.

Ordet er i ferd med å gå ut av bruk.

Typiske brunvarerEndra

Sjå ògEndra