Kortevarer

Kortevarer er eit uttrykk som opphavleg vart nytta om alle varer som vart selde etter stykk- eller dusinpris og ikkje som metervare eller etter vekt. Tradisjonelt har nemninga vore nytta om herrekviperings- og syvarer, slik som kammar, knappar, trådsneller, glidelåsar osv. Kortevarer vart fram til varekjedene sitt inntog på 1960- og 1970-talet seld i eigne kortevareforretningar. Desse vareslaga finn ein i dag i mellom anna eigne syforretningar, parfymeri og leiketøysforetningar og hos frisørar. I tillegg er det ein del lågprisbutikkar som har litt av det same vareutvalet til særs låge prisar.

Der Kurzwarenhändler (1741) av Christian Wilhelm Ernst Dietrich.

Døme på kortevarerEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra