Kvitvarer eller kvitevarer er større elektriske apparat som vert nytta i hushaldninga. Sjølv om slike apparat ikkje alltid er kvite vert dei kalla «kvitvarer» sidan dei opphavleg var kvitemaljerte. Småelektriske kjøkkenutstyr blir ikkje rekna som kvitevarer.

Eit kjøleskap er ei typisk kvitvare.

Ordet kvitvarer vart tidlegare nytta om kvite tekstilar av lin og bomull. Typisk døme var sengetøy.

Kjøkenutstyr

endre

Kjølemaskiner

endre

Reinhald

endre

Sjå òg

endre