Eit bryne.

Bryne er ein finkorna stein som vert nytta til å fjerna råegg på ljåar, sigdar, og liknade, etter at dei har vorte slipa på ein slipestein. Bryne vert òg nytta for å kvessa reiskapen under arbeid, mellom kvar gong han vart kvesst på slipestein.

Sjå ògEndra