Brynhild

kvinnenamn

Brynhild er eit kvinnenamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 16. august.

«Brunnhild» på eit postkort frå 1897.

Opphavet er norrønt, av brynja, 'brynje', og hildr, 'strid'. Namnet er kjent frå rundt 1180, truleg gjennom soga om Sigurd Fåvnesbane. Valkyrja Brynhild er kjend frå denne soga og frå eddadiktet «Helreið Brynhildar». Ho er blitt kjend som Brünnhilde i Nibelungenlied og operaverket Nibelungenringen.

NamneberararEndra