Bukkehorn er eit blåseinstrument laga av hornet til ein geitebukk. Det er kjend som eit norsk folkemusikkinstrument og var opphavleg eit gjetarinstrument brukt til å skremma og signalisera. Etter kvart fekk bukkehorn fingerhol og kunne brukast til å spela enkle melodiar.

Bukkehorn

Svensk bockhorn
KlassifiseringBlåseinstrument
Aerofon

Bukkehorn har to blåseteknikkar: trompetprinsippet er det vanlegaste, men også tungehorn, etter klarinettprinsippet, har vore ein del i bruk. Eit eige lag for instrumentet, Norsk Lur-og Bukkehornlag, blei skipa i 1996.

Sjå òg endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre