Ei bukserolle er innan opera og andre teaterførestillingar ein mannleg rollefigur som vert spelt av ei kvinne. Bukserolla utgjer ein viktig del av historia til teateret og representerer òg ein historisk kjønnsproblematikk.

Joslyn Rechter som Cherubino i Le nozze di Figaro