Ei bygd eller ei grend er ein landleg stad som har spreidd busetnad men som likevel utgjer eitt samfunn. Han skil seg dermed frå ein landsby der folk bur tett saman og arbeider på markene omkring.

Bygda Hvalba på Færøyane.

Tradisjonelt var dei fleste bustadene i ei bygd gardar. I nyare tid er det også blitt vanleg med byggefelt der folk som driv med andre ting enn gardbruk bur.

I Noreg er «bygd» blitt eit symbol på landsbygda, som i motsetningsomgrepet «bygd og by». Ein kan til dømes snakka om «Bygde-Noreg» og meina landbruksområde i Noreg.

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre