Canadian Pacific Railway

Canadian Pacific Railway er ei jarnbane som går Canada frå aust til vest. Ho er transkontinental, det vil seia at ho går heile vegen frå Atlanterhavet til Stillehavet.

Hovudstrekningane til Canadian Pacific Railway.

No til dags fraktar ho berre gods og nyttar eit jernbanenett som strekkjer seg frå Montréal i aust til Vancouver i vest. Dessutan opererer selskapet òg i einskilde av dei nordlege byane i USA, til dømes Minneapolis, Chicago og New York City.

Selskapet vart grunnlagt i 1881 og har hovudkvarter i Calgary i Alberta.

Kjelder

endre