Carl Berners plass

Koordinatar: 59°55′34.126″N 10°46′33.406″E

Carl Berners plass er ein plass og eit knutepunkt for både biltrafikk og kollektivtrafikk i Bydel Grünerløkka i Oslo, sør for Sinsenkrysset og Sinsen. Både plassen og stroket kring plassen vert ofte omtalt som Carl Berner.

Carl Berners plass
Trafikkskilt for den firkanta rundkøyringa på Carl Bernes plass ved innkøyringa frå Grenseveien.

Namnet fekk plassen i 1934 som ein heider til venstrepolitikaren Carl Christian Berner (1841-1918), som var stortingspresidentunionen mellom Noreg og Sverige vart oppløyst i 1905.

Mange gater møtast på plassen i ei firkanta rundkøyring. Gjennomfartsåra Ring 2 går over plassen, og det same gjeld trikkelina mellom sentrum av byen og Sinsen. Tidlegare gjekk òg riksveg 4 over Carl Bernes plass, men har no Mailundveien som trasé. I Grenseveien, eit par hundre meter aust for plassen, er det nedgangar til stasjonen Carl Berners plass på T-banelinene Grorudbanen og Ringen.

KjelderEndra