Centimeter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin centimeter er lik 10−2 meter, ein hundredels meter. Symbolet for centimeter er cm.

Centimeter er ein av dei mest brukte måleiningane for avstand.

1 centimeter er lik:

Og motsett:

  • 1 millimeter = 0,1 centimeter
  • 1 desimeter = 10 centimeter
  • 1 meter = 100 centimeter