Desimeter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin desimeter er lik 1/10 meter, ein tidels meter. Symbolet for desimeter er dm.

Desimeter er ein noko brukt måleining, men mindre i bruk enn meter og centimeter. Éin kubikkdesimeter er eit mål på volum som er lik éin liter.

1 desimeter er lik:

Og motsett:

  • 1 millimeter = 0,01 desimeter
  • 1 centimeter = 0,1 desimeter
  • 1 meter = 10 desimeter