D-type-asteroidar har ein veldig låg albedo og eit raudleg elektromagnetisk spektrum utan nokon særlege trekk. Det er føreslått at dei er samansette av organisk-rike silikat, karbon og anhydrerte silikat. Kanskje har dei vassis i det indre. D-type-asteroidar finne ein i det ytre av asteroidebeltet og utanfor. 152 Atala, 588 Achilles, 624 Hektor og 944 Hidalgo er eksempel på D-typen. Mange av Jupiters trojanar har D-type trekk, samt nokre av Jupiters minste månar.

I 1992 presenterte Larry A. Lebofsky med kollegar ein artikkel om at dei hadde oppdaga eit spektraltrekk ved 3 µm i ein D-type hovudbelteasteroide. Dette trekket indikerer kanskje at det er vatn til stades på asteroideoverflata.

Bakgrunnsstoff endre