DESY eller Deutsches Elektronen-Synchrotron (tysk for Den tyske elektronsynkrotronen) er eit nasjonalt forskingssenter i Hamburg i Tyskland med ein elektronsynktrotron. Her vert det drive grunnforsking i høgenergifysikk og partikkelfysikk, samt produksjon og bruk av synktrotronstråling. DESY er eit medlem av Helmholtz-Gemeinschaft og opererer i Hamburg og Zeuthen.

Sign at the entrance of DESY in Hamburg-Bahrenfeld, Germany

KjelderEndra

Koordinatar: 53°34′33″N 9°52′46″E