DS «Løveid»

båt på Telemark-kanalene

D/S «Løveid» var ein dampbåt som gjekk på Telemarkskanalen frå 1870. Det forliste i Frierfjorden i 1940.

Kjelder endre