DS «Telemarken»

båt på Telemark-kanalene

D/S «Thelemarken», frå 1907 D/S «Telemarken», var ein dampbåt som trafikkerte Telemarkskanalen frå 1867. Skipet vart hogd i 1961 etter lengre tids opplag.

Kjelder endre