Terrengkøyretøyet Vityaz

(Omdirigert frå DT-30)

Vityaz er eit russisk beltekøyretøy for terrengbruk.

DT-30P1 Vityaz

SkildringEndra

På grunn av sitt unike design, er DT-serien i stand til å operere i tilhøve umogleg for andre terrengkøyretøy, til dømes:

  • amfibisk retur til eit moderskip i Arkisk;
  • off-road rørsle med ei eining deaktivert eller utan, eller til og med utan både spor av ein av einingar;
  • forsering av grøftar og bergsprekkar opp til 4.0 m breie.
  • lossing av skip offshore viss det ikkje kan koma i nærleiken av strand (dvs. i Arktisk og Antarktis, eller i oversumde område, etc.);
  • drift i fjell opp til ei høgd av 4000 meter.

Militær nytteEndra

DT-10P og DT-30P Atv er mykje brukt av russiske soldatar er deployert i utfordrande miljø og regionar, på øyane (for transport av landtyrkar, ammunisjon, utstyr, drivstoff og installasjon av våpensystem). På grunn av lavde marktrykket, er køyretøyet teoretisk sett immun mot visse typar stridsvognminer. DT-serien er gode som bergingsvogner, sidan dei har stor trekkapasitet (ca 500 kN for DT-30P) og kan nærma seg eit fastkjørt eller skadd køyretøy frå alle retningar under dårlege vegforhold. DT-10P og DT-30P transportørar er veldig effektive som ein del av søk og redningslag som opererer under ekstreme tilhøve (dårlege vegar, flom, snø-fonna, land og snø lysbilete og omfattande øydelegging) når det er naudsynt å evakuera folk, dyr, og ulike last opp til vekta til 30 tonn, eller transport redningsmannskaper, medisinsk personell, diverse utstyr og mat til det rørde området.

OperatørarEndra

Aktuelle operatørarEndra

Sivile operatørarEndra

  • Gazprom JSC
  • Rosneftegazstroi
  • Rosneftegaz JSC

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra