Daerpies Dierie er eit sørsamisk kyrkjetidsskrift. Det kjem ut 4 gonger i året, og blir redigert frå Snåsa. Redaktør og ansvarleg utgjevar er Bierna Bientie. Tidsskriftet har artiklar på svensk, norsk og sørsamisk.

Bladet blir støtta økonomisk av Härnösands stift og Nidaros bispedømmeråd.

Tidsskriftet har i alle fall komme ut sidan 1997.

BakgrunnsstoffEndra