Dale-Gudbrand var ein mektig mann som heldt til på garden Hundorp i Gudbrandsdalen1000-talet.

Dale-Gudbrand, teikna av Halfdan Egedius

Heimskringla fortel at «han var liksom konge over Gudbrandsdalen, men var herse av namn», og Sigvat skald hadde likna makta hans med den til Erling Skjalgsson i eit kvad.

I 1021, då Dale-Gudbrand fekk høyra at kong Olav Haraldsson fór rundt og tvinga folk til å ta ei ny tru, kristendommen, samla han folk for å kjempa imot. Kongen og Dale-Gudbrand blei einige om å møtast til ting. Medan dei som var samla der blei overvelda av sola som stod opp, og som Olav likna med den nye guden, slo Kolbein sterke sund Torsbiletet som var der med kølla si, og mus og småkryp kom ut. Denne hendinga markerte innføringa av kristendommen i Gudbrandsdalen. Sør-Fron kommune har seinare teke kølla som symbol på kommunevåpenet sitt.