Dei store sjøane i Afrika

Dei store sjøane i Afrika (engelsk African Great Lakes) er ei gruppe innsjøar i og omkring Riftdalen i Aust-Afrika. Innsjøane ligg i Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo, Tanzania og Kenya. Her finst blant anna Victoriasjøen, den tredje største innsjøen i verda mælt i areal. Dei store sjøane blir også brukt om regionen kring sjøene og kjeldeområdet til Den kvite Nilen.[1]

Sjøar i Dei store sjøane-regionen i Aust-Afrika (blått).
Ei øy i Kivusjøen, ein av dei mindre sjøane i gruppa.

Sjøar og vassdragsområde endre

Det finst ingen kriterium for kva som kan vurderast som ein «stor sjø», men vanlegvis blir dei følgjande rekna til Dei store sjøane i Afrika:[2]

Vassdragsområdet til Nilen endre

Vassdragsområdet til Kongo endre

Vassdragsområdet til Zambezi endre

Endorheisk innsjø endre

Dei store sjøane blir nokre gonger avgrensa til å berre omfatta Victoria-, Albert-, og Edvardsjøane, sidan berre dei har utløp til Den kvite Nilen. Kyogasjøen og Georgesjøen er ein del av sjøsystemet i Nilvassdraget, men blir ikkje rekna til Dei store sjøane.

Kjelder endre

  1. Askheim, Svein (11. juli 2017). «De store sjøer i Afrika». Store norske leksikon (på norsk). Henta 30. november 2017. 
  2. «African Great Lakes - New World Encyclopedia» (på engelsk). Henta 30. november 2017.