Den første Rastatt-kongressen

Den første Rastatt-kongressen opna i november 1713 og bestod av forhandlingar mellom Frankrike og Austerrike for å enda den spanske arvefølgjekrigen. Forhandlingane kulminerte med freden i Rastatt signert den 7. mars 1714. I lag med den viktigare freden i Utrecht, som gjorde fred mellom Filip V og Frankrike på den eine sida, og Storbritannia, Dei sameinte Nederlanda og hertugdømet Savoie på den andre.

Kart over Europa i 1714, etter fredstraktatne frå Utrecht, Rastatt og Baden.

Kjelder

endre