Den norrøne gruppa

gruppe av saturnmånar

Den norrøne gruppa er ei gruppe saturnmånar som truleg har sams opphav. Alle månane i gruppa har prograde banar, og kan vera bitar av fleire objekt som vart knuste ved kollisjonar. At dei kan ha opphava sine i fleire ulike objekt gjer at Den norrøne gruppa skil seg frå dei andre gruppene, som ein reknar med at har opphav i kvar sine objekt. Det er den store ymsinga i baneparametrar som gjer at ein trur at dei norrøne månane ættar frå fleire objekt.

Eit oversyn over alle dei irregulære månane til Saturn

Desse månane vert rekna til gruppa:

KjelderEndra