Descent of Man

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Opphavet til menneskja) er ei bok av Charles Darwin, først utgjeven på engelsk i (1871). Boka vart omsett til dansk av Jens Peter Jacobsen og utgjeven på Gyldendals forlag i 1874, under tittelen Menneskets Afstamning og Parringsvalget.

Tittelbladet på førstautgåva av Charles Darwin si bok The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex.

I den verdskjende boka The Origin of Species (1859) unngjekk Darwin nøye å meir enn antydningsvis presentere teoriar om korleis mennesket hadde utvikla seg. I staden skreiv han denne boka om menneskeleg utvikling, der han presenterte teoriane sine om seksuell seleksjon.

BakgrunnsstoffEndra

 

Teksten til Descent of Man ved Wikisource.

KjeldeEndra