Muskel er ein av dei fire hovudvevtypane i kroppen og har i oppgåve å røra delar av kroppen og å flytta stoff rundt i han. Utan musklar ville me ikkje ha kunna røra på oss, og indre organ ville heller ikkje ha verka.

Oppbygginga av tverrstripa muskelvev.

Det finst tre ulike typar muskelvev:

Det er den førstnemnde typen me gjerne tenker på når me snakkar om musklar.

Spire Denne anatomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.