Eit organ er ein del av kroppen som har ei særskilt oppgåve. T.d. pumpar hjartet blod, og magesekken bidreg til å melte maten. Kvart organ er sett saman av nokre få vevstypar.