Det russiske alfabetet

Det russiske alfabetet er ein variant av det kyrilliske alfabetet som i dag blir brukt til å skriva russisk.

I tabellen nedanfor viser norsk transkripsjon Språkrådet sin tilrådde norske transkripsjon. Uttale viser den vanlegaste uttalen av bokstaven i Moskva-russisk, med norsk skrivemåte. For vokalar viser kolonnen uttalen i trykksterk posisjon.

Bokstav Translitterasjon Transkripsjon Uttale
vitskapleg ISO 9 norsk IPA Audio
А а 01-Russian alphabet-А а.svg A a A a a
Б б 02-Russian alphabet-Б б.svg B b B b b
В в 03-Russian alphabet-В в.svg V v V v v
Г г 04-Russian alphabet-Г г.svg G g G g g
Д д 05-Russian alphabet-Д д.svg D d D d d
Е е 06-Russian alphabet-Е е.svg E e E e (etter konsonant)
Je je (etter vokal eller ь eller ъ)
Ie ie (dersom førre regel ville ført til bokstavkombinasjonen sj eller zj)
ʲɛ / jɛ
Ё ё 07-Russian alphabet-Ё ё.svg Ë ë Jo jo (som regel)
Io io (dersom førre regel ville ført til bokstavkombinasjonen Sj sj eller Zj zj)
ʲɔ / jɔ
Ж ж 08-Russian alphabet-Ж ж.svg Ž ž Zj zj ʒ
З з 09-Russian alphabet-З з.svg Z z Z z z
И и 10-Russian alphabet-И и.svg I i I i ʲi / i / ji
Й й 11-Russian alphabet-Й й.svg J j J j j
К к 12-Russian alphabet-К к.svg K k K k k
Л л 13-Russian alphabet-Л л.svg L l L l l
М м 14-Russian alphabet-М м.svg M m M m m
Н н 15-Russian alphabet-Н н.svg N n N n n
О о 16-Russian alphabet-О о.svg O o O o ɔ
П п 17-Russian alphabet-П п.svg P p P p p
Р р 18-Russian alphabet-Р р.svg R r R r r
С с 19-Russian alphabet-С с.svg S s S s s
Т т 20-Russian alphabet-Т т.svg T t T t t
У у 21-Russian alphabet-У у.svg U u U u u
Ф ф 22-Russian alphabet-Ф ф.svg F f F f f
Х х 23-Russian alphabet-Х х.svg Ch ch H h Kh kh x
Ц ц 24-Russian alphabet-Ц ц.svg C c Ts ts ʦ
Ч ч 25-Russian alphabet-Ч ч.svg Č č Tsj tsj tʃʲ
Ш ш26-Russian alphabet-Ш ш.svg Š š Sj sj ʃ
Щ щ 27-Russian alphabet-Щ щ.svg Šč šč Ŝ ŝ Sjtsj sjtsj ʃʲː
Ъ ъ 28-Russian alphabet-ъ.svg ʺ «hardt teikn» - vert ikkje transkribert ɨ
Ы ы 29-Russian alphabet-ы.svg Y y Y y ɨ
Ь ь 30-Russian alphabet-ь.svg ʹ «mjukt teikn» - vert ikkje transkribert ʲ
Э э 31-Russian alphabet-Э э.svg Ė ė È è E e ɛ
Ю ю 32-Russian alphabet-Ю ю.svg Ju Ju Û û Ju ju (som regel)
Iu iu (dersom førre regel ville ført til bokstavkombinasjonen sj eller zj)
ʲu / ju
Я я 33-Russian alphabet-Я я.svg Ja ja  â Ja ja (som regel)
Ia ia (dersom førre regel ville ført til bokstavkombinasjonen sj eller zj)
ʲa / ja


(Ein hugseregel for norsk transkripsjon av russisk er at bokstaven 'h' aldri skal brukast, unntatt i kombinasjonen 'kh'.)

Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.