Det senegalesiske flagget

Det senegalesiske flagget stammar frå den gongen Senegal og Fransk Sudan i 1959 danna den såkalla Mali-føderasjonen. I det gule feltet var det den gongen ein stilisert, svart menneskefigur. Då Senegal gjekk ut av føderasjonen, erstatta ein mennesket med ei grøn fridomsstjerne. Flagget er openbert inspirert av den franske trikoloren og uttrykkjer sambandet til Ghana og Guinea.

Det senegalesiske flagget – Proporsjon: 2:3

Det senegalesiske flagget vart offisielt teke i bruk 20. august 1960.