Digitalt fortalt er ein nettstad for personlege forteljingar om kulturarv og kulturminne. Dette nasjonale formidlingstilbodet vart lansert 3. februar 2009 som eit ledd i tidlegare ABM-utvikling si satsing i Kulturminneåret 2009. Frå 1. januar 2011 vart ABM-utvikling slått saman med Norsk kulturråd. Kulturrådet har ansvaret for Digitalt fortalt, men brukar og bidragsytarar frå heile landet står for innhaldet.

Alle registrerte brukarar kan laste opp personlege digitale forteljingar. Ein finn i dag over 3000 forteljingar frå heile Noreg på nettsida, i kategoriar som spenner frå arkeologi og historie via språk, media og teikneseriar til fleirkultur og minoritetar.

Mål endre

Målet med Digitalt fortalt er:

Datasett endre

Ei digital forteljing inneheld desse data:

  • sjølve forteljinga - ein kombinasjon av tekst, bilete, animasjon, illustrasjon og lyd.
  • stadfesting - til kommune, adresse, stadnamn eller koordinatar
  • eventuelle brukarkommentarar til forteljinga
  • kategoriar og emneord

Data frå Digitalt fortalt er tilgjengelige via Norvegiana sin API. Dette APIet leverer data om enkeltobjekt i xml, json eller kml-format. Ein stor del har vorte stadfesta med koordinatar (geografiske desimalgrader og UTM 33). APIet er ope.[1]

Bakgrunnsstoff endre

Digitalt fortalt i sosiale medium

Kjelder endre

Fotnotar
  1. Meir om lisens og datasett kan ein finne på Difi si nettside "data.norge.no"