Kalsitt-dikroskop.

Eit dikroskop eller dichroskop er eit instrument til å undersøke dikroisme og pleokroisme i krystall. Det vert mellom anna nytta til identifikasjon av edelsteinar.

KjelderEndra