Discovery Committee

Discovery Committee var eit populært namn for Interdepartmental Committee for the Dependencies of the Falkland Islands oppretta av den britiske regjeringa for å utføre vitskaplege undersøkingar (som vart kalla Discovery Investigations) og for å sørge for bevaring av naturressursar og økonomisk utviklingsplanar for Falkland Islands Dependencies.

I løpet av kring tretti år (1925–51) med pionerarbeid, samla forskingsskipa RSS «Discovery II» (skipet til Robert Scott), RRS «William Scoresby II» og «Discovery II» inn enorme mengder oseanografiske, biologiske og geografiske data publiserte i 38 bind, og medverka stort til å betre kjennskapen til dei sørlege områda av verda. Særleg vart det gjort mykje arbeid kring øya Sør-Georgia.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre