Doctor artium, forkorta dr. art., er ei doktorgrad i humaniora som blei innført ved Universitetet i Bergen i 1985[1] og ved Universitetet i Oslo i 1991. Grada blei også tildelt ved Universitetet i Trondheim/Norges teknisk-naturvitenskaplege universitet og Universitetet i Tromsø.

Grada blei innført i Bergen som ei av dei første doktorgradene med organisert doktorgradsprogram og forskaropplæring. Gradene dr. polit. og dr. psychol. blei innført samtidig.

I samband med gradsreforma i høgare utdanning har grada blitt fasa ut fram til 2008, og blir ikkje lenger tildelt.

Ved Universitetet i Oslo har grada berre eksistert i 17 år og er den doktorgrada med kortast levetid ved universitetet.

Før innføringa av dr. art. tok ein i staden den filosofiske doktorgrad (dr. philos.) i dei humanistiske faga. Også etter innføringa av dr. art. var det mogleg å bli dr. philos. i staden. Etter 2008 tek ein anten Ph.D. (viss ein er teken opp på eit organisert doktorgradsprogram) eller dr. philos.

FotnotarEndra

  1. Jenny Lippestad: «Planmessige studier til nye doktorgrader», Aftenposten, 16.01.1984

BakgrunnsstoffEndra