Ein dunam eller dönüm, dunum, donum er ei måleining for areal. Han vart brukt i Det osmanske riket og er framleis i bruk, i varierande standardiserte versjonar, i mange av landa som tidlegare var ein del av Det osmanske riket. Måleininga var opphavleg definert som «førti vanlege skritt i lengda og førti vanlege skritt i breidda»,[1] men varierte vesentleg frå stad til stad.

Namnet dönüm, frå osmansk ضنمق / dönmek (å snu), er truleg eit omsett lånord frå det bysantinske stremma, som hadde same storleik.

Ein metrisk dunam svarar til:

KjelderEndra

  1. V.L. Ménage, Review of Speros Vryonis, Jr. The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of islamization from the eleventh through the fifteenth century, Berkeley, 1971; in Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London) 36:3 (1973), s. 659-661. at JSTOR (subscription required)