Ar er òg ei forkorting for argon.

Ar (frå fransk av latin area (open plass, flate) er ei eining for flatemål, lik 100 kvadratmeter. Symbolet for ar er a.

I Noreg vart aret innført som måleeining då meterkonvensjonen vart innført i 1875.

Eit ar er lik 100 kvadratmeter. Ar er ikkje ei SI-eining, men definert ut frå meteren.

Eininga er lite bruka i norsk daglegliv, vi brukar heller einingane kvadratmeter eller dekar, ettersom det høver med arealstorleiken.

1 ar = 100 m²
10 ar = 1 dekar
100 ar = 1 hektar
10 000 ar = 1 kvadratkilometer

Kjelder endre