Dzūkija eller Dainava er ein av fem etnografiske regionar i Litauen. Historisk sett dekkjer regionen dei sørlege delane av Litauen, nordlege område av Polen og vestlege område av Kviterussland. Vilnius, Lyda og Alytus er dei største byane i regionen og sistnemnde vert rekna som hovudstad, sjølv om regionen aldri har vore ei politisk eining.

Regionar innanfor grensene til det moderne Litauen
██ Litlelitauen ██ Samogitia ██ Aukštaitija ██ Suduva ██ Dzūkija

Kjelder endre